Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 11 Nữ Gia công xử lý thịt gà

Đơn hàng tốt nhất tháng 12 dành riêng cho các bạn Nữ: Gia công xử lý thịt gà làm việc tại Kagoshima với chế độ cực hấp dẫn: Trợ cấp 60.000 yên/tháng, tiền nhà cực rẻ chỉ có 10.000 yên/tháng. Các bạn có thể xem chi tiết thông báo tuyển dụng phía dưới nhé: 

Gia công xử lý thịt gà