Đơn hàng đi nhật 3 năm

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN Ở NHẬT

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN Ở NHẬT

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 03/07/23

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 14/06/23

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương 14.7 man/tháng
Làm việc tại Kagoshima
Ngày PV: 16/06/2023

TUYỂN 1 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 1 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 23/05/23

TUYỂN 5 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN 5 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Lương: 15.28 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 11/01/2023

TUYỂN 6 NAM HÀN TẠI NHẬT

TUYỂN 6 NAM HÀN TẠI NHẬT

Lương: 15.3 man/tháng
Nơi làm việc: Okayama
Ngày PV: 06/04/23

TUYỂN 18 NAM NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

TUYỂN 18 NAM NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

Lương: 15,4 man/tháng
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày PV: 27/11/2022

TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 03/03/23

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 14,8 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 31/10/2022

TUYỂN 2 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 2 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 14,8 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 31/10/2022

Tuyển 1 nam hàn xì tại Nhật Bản

Tuyển 1 nam hàn xì tại Nhật Bản

Lương: 14,7 man/tháng
Nơi làm việc: Okayama
Ngày PV: 21/7/2022

Tuyển 6 Nam ép kim loại tại Nhật Bản

Tuyển 6 Nam ép kim loại tại Nhật Bản

Lương: 16,3 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 29/03/2022

 ◄1 2 3