Đơn hàng đi nhật 3 năm

Tuyển 1 nam hàn xì tại Nhật Bản

Tuyển 1 nam hàn xì tại Nhật Bản

Lương: 14,7 man/tháng
Nơi làm việc: Okayama
Ngày PV: 21/7/2022

Tuyển 6 Nam ép kim loại tại Nhật Bản

Tuyển 6 Nam ép kim loại tại Nhật Bản

Lương: 16,3 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 29/03/2022

Tuyển 20 Nữ Lắp ráp thiết bị điện tử

Tuyển 20 Nữ Lắp ráp thiết bị điện tử

Lương: 15,1 man/tháng
Nơi làm việc: Mie
Ngày PV: 18/05/2022

Tuyển 2 nam dựng cốt thép tại Nhật

Tuyển 2 nam dựng cốt thép tại Nhật

Lương: 17,3 man/tháng
Nơi làm việc: Tokyo
Ngày PV: 13/04/2022

Tuyển 4 Nam gia công đồ đạc trong nhà

Tuyển 4 Nam gia công đồ đạc trong nhà

Lương: 14,9 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 15/6/2022

Tuyển 4 nam sơn tại Chiba Nhật Bản

Tuyển 4 nam sơn tại Chiba Nhật Bản

Lương: 15,8 man/tháng
Nơi làm việc: Chiba
Ngày PV: 12/05/2022

Tuyển 6 nữ may mặc tại Nhật Bản

Tuyển 6 nữ may mặc tại Nhật Bản

Lương: 16,5 man/tháng 
Làm việc tại Chiba 
Ngày PV: 8/8/2022 

Tuyển 18 nữ khâu kiểm tra đóng gói sản phẩm

Tuyển 18 nữ khâu kiểm tra đóng gói sản phẩm

Lương : 31 triệu
Nơi làm việc : FUKUI
Ngày PV : 20/8/2022

Tuyển 12 Nữ chế tạo mạch in tại Nhật

Tuyển 12 Nữ chế tạo mạch in tại Nhật

Lương: 29 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 23/7/2019

Tuyển 12 Nam điều khiển máy xúc tại Nhật

Tuyển 12 Nam điều khiển máy xúc tại Nhật

Lương: 37 triệu
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày PV: 20/06/2019

Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: Kanagawa
Ngày tuyển: 27/5/2019

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Lương: 37 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 25/05/2019

 ◄1 2