Đơn hàng đi nhật 3 năm

Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: Kanagawa
Ngày tuyển: 27/5/2019

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Lương: 37 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 25/05/2019

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Shizuoka
Ngày tuyển: 14/05/2019

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 35 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 18/4/2019

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 04/04/2019

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 27/3/2019

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Lương: 31 triệu 
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 19/3/2019

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Gifu
Ngày tuyển:  26/2/2019

Tuyển 9 Nữ đúc nhựa tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ đúc nhựa tại Nhật Bản

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: 23/02/2019

Tuyển 12 Nữ đi đơn hàng nhựa

Tuyển 12 Nữ đi đơn hàng nhựa

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: IBARAKI
Ngày tuyển: 15/01/2019

Tuyển 6 LĐ Nam lắp cốp pha tại Nhật

Tuyển 6 LĐ Nam lắp cốp pha tại Nhật

Lương: 34 triệu  
Nơi làm việc: Kanagawa 
Ngày tuyển: 8/11/2018 

Tuyển 24 Nữ gia công đồ đạc trong nhà

Tuyển 24 Nữ gia công đồ đạc trong nhà

Lương: 29 triệu
Nơi làm việc: AICHI
Ngày tuyển: 14/11/2018

 ◄1 2