Đơn hàng đi Nhật 1 năm

Tuyển 18 Nữ đi Nhật đơn hàng 1 năm

Tuyển 18 Nữ đi Nhật đơn hàng 1 năm

Lương: 29 triệu
Nơi làm việc: IBARAKI, TOCHIGI
Ngày tuyển: 15/1/2019