Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 12 Nam đóng gói sản phẩm

Tuyển 12 Nam đóng gói sản phẩm

Lương : 31 triệu
Nơi làm việc : FUKUI
Ngyà PV : 20/9/2020

Tuyển 12 Nam điều khiển máy xúc tại Nhật

Tuyển 12 Nam điều khiển máy xúc tại Nhật

Lương: 37 triệu
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày PV: 20/06/2019

Tuyển 12 Nữ chế tạo mạch in

Tuyển 12 Nữ chế tạo mạch in

Lương: 29 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 23/7/2019

Tuyển 12 Nam hàn bán tự động

Tuyển 12 Nam hàn bán tự động

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày tuyển: 6/6/2019

Tuyển 15 Nam đơn hàng Xây Dựng

Tuyển 15 Nam đơn hàng Xây Dựng

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: CHIBA
Ngày tuyển: 27/9/2019
Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: Kanagawa
Ngày tuyển: 27/5/2019

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Lương: 37 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 25/05/2019

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Shizuoka
Ngày tuyển: 14/05/2019

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 35 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 18/4/2019

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 04/04/2019

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 27/3/2019

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Lương: 31 triệu 
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 19/3/2019

 ◄1 2