Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 35 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 18/4/2019

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 04/04/2019

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 27/3/2019

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Lương: 31 triệu 
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 19/3/2019

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Gifu
Ngày tuyển:  26/2/2019

Tuyển 9 Nữ đúc nhựa tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ đúc nhựa tại Nhật Bản

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: 23/02/2019

Tuyển 9 Nam gia công cơ khí tại Nhật

Tuyển 9 Nam gia công cơ khí tại Nhật

Lương: 33 triệu
Nơi làm việc: Osaka 
Ngày tuyển: 20/2/2019

Tuyển 12 Nữ đi đơn hàng nhựa

Tuyển 12 Nữ đi đơn hàng nhựa

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: IBARAKI
Ngày tuyển: 15/01/2019

Tuyển 6 Nam xây dựng tại Nhật Bản

Tuyển 6 Nam xây dựng tại Nhật Bản

Lương: 33 triệu/tháng
Nơi làm việc: Kanagawa
Ngày tuyển: 20/12/2018

Tuyển 30 Nam giàn giáo cốp pha tại Nhật

Tuyển 30 Nam giàn giáo cốp pha tại Nhật


Tuyển 6 LĐ Nam lắp cốp pha tại Nhật

Tuyển 6 LĐ Nam lắp cốp pha tại Nhật

Lương: 34 triệu  
Nơi làm việc: Kanagawa 
Ngày tuyển: 8/11/2018 

Tuyển 15 Nam dập ép kim loại tại Nhật Bản

Tuyển 15 Nam dập ép kim loại tại Nhật Bản

Lương: 30 triệu  
Nơi làm việc: Osaka 
Ngày tuyển: 11/1/2019 

 ◄1 2