Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 12 Nam hàn bán tự động

Tuyển 12 Nam hàn bán tự động

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày tuyển: 6/6/2019

Tuyển 12 Nam điều khiển máy xúc tại Nhật

Tuyển 12 Nam điều khiển máy xúc tại Nhật


Tuyển 12 Nữ chế tạo mạch in

Tuyển 12 Nữ chế tạo mạch in


Tuyển 15 Nam đơn hàng Xây Dựng

Tuyển 15 Nam đơn hàng Xây Dựng

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: CHIBA
Ngày tuyển: 27/9/2019
Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: Kanagawa
Ngày tuyển: 27/5/2019

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Lương: 37 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 25/05/2019

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Shizuoka
Ngày tuyển: 14/05/2019

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 35 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 18/4/2019

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 04/04/2019

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 27/3/2019

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Lương: 31 triệu 
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 19/3/2019

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Gifu
Ngày tuyển:  26/2/2019

 ◄1 2