Xuất khẩu lao động Nhật Bản

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 24/08/23

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN Ở NHẬT

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN Ở NHẬT

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 03/07/23

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 14/06/23

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương 14.7 man/tháng
Làm việc tại Kagoshima
Ngày PV: 16/06/2023

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT

TUYỂN NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT

Lương: 14.7 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 16/06/2023

TUYỂN 13 NỮ GIA CÔNG THỊT GÀ

TUYỂN 13 NỮ GIA CÔNG THỊT GÀ

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 15/05/23

TUYỂN 1 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 1 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 23/05/23

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kumamoto
Ngày PV: 25/04/2023

TUYỂN 12 NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

TUYỂN 12 NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

Lương: 15,2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 11/04/2023

TUYỂN 12 NAM NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN 12 NAM NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Lương: 16.2 man/tháng
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày PV: 26/04/2023

TUYỂN 5 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN 5 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Lương: 15.28 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 11/01/2023

TUYỂN 6 NAM HÀN TẠI NHẬT

TUYỂN 6 NAM HÀN TẠI NHẬT

Lương: 15.3 man/tháng
Nơi làm việc: Okayama
Ngày PV: 06/04/23

 ◄1 2 3 4 5