Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 15 Nam đơn hàng Xây Dựng

Tuyển 15 Nam đơn hàng Xây Dựng

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: CHIBA
Ngày tuyển: 27/9/2019
Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Tuyển 40 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn

Lương: 34 triệu 
Nơi làm việc: Kanagawa
Ngày tuyển: 27/5/2019

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Tuyển 12 Nam lợp ngói tại Nhật

Lương: 37 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 25/05/2019

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Tuyển 60 Nữ điện tử làm tại Nhật

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Shizuoka
Ngày tuyển: 14/05/2019

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 9 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 35 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày tuyển: 18/4/2019

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Tuyển 33 Nam xây dựng giàn giáo

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 04/04/2019

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Tuyển 33 Nam đóng gói LK ô tô

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 27/3/2019

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ làm cơm hộp tại Nhật Bản

Lương: 31 triệu 
Nơi làm việc: Aichi 
Ngày tuyển: 19/3/2019

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Tuyển 36 Nữ đóng gói sản phẩm

Lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Gifu
Ngày tuyển:  26/2/2019

Tuyển 9 Nữ đúc nhựa tại Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ đúc nhựa tại Nhật Bản

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: 23/02/2019

Tuyển 9 Nam gia công cơ khí tại Nhật

Tuyển 9 Nam gia công cơ khí tại Nhật

Lương: 33 triệu
Nơi làm việc: Osaka 
Ngày tuyển: 20/2/2019

Tuyển 12 Nữ đi đơn hàng nhựa

Tuyển 12 Nữ đi đơn hàng nhựa

Lương: 32 triệu
Nơi làm việc: IBARAKI
Ngày tuyển: 15/01/2019

 ◄1 2