Đơn hàng đi Nhật mới nhất

TUYỂN 2 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Công ty Cổ phần NHS cần tuyển gấp 2 ứng viên đi đơn hàng nông nghiệp chăn nuôi tại tỉnh Kagoshima - Nhật Bản. Dưới đây là thông tin chi tiết đơn hàng - Người lao động cần biết: 

đơn hàng nông nghiệp chăn nuôi