Tin tức XKLĐ Nhật Bản

Công bố danh sách NLĐ dự tuyển và trúng tuyển tháng 03/2023

Công ty Cổ phần Nhân lực NHS công bố danh sách những lao động tham gia chuẩn bị nguồn và trúng tuyển tháng 03/2023. Đây là những ứng viên đã đủ điều kiện tham gia chương trình việc làm tại Nhật Bản và khóa đào tạo tiếng Nhật trước xuất cảnh. Chúc mừng các bạn! 

Danh sách trúng tuyển đi XKLĐ Nhật

1. Danh sách người lao động tham gia chuẩn bị nguồn (dự tuyển) tháng 03 năm 2023

Họ và tên Ngày tháng Giới tính Tỉnh Mã đơn hàng
NGUYỄN THỊ KIM ANH 21/11/1991 Nữ ĐẮK LẮK NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 03/09/1989 Nữ PHÚ YÊN NHS-MAR-MAR09
VŨ THỊ HIỀN 03/10/1986 Nữ ĐỒNG NAI NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ HOÀI MƠ 03/10/1995 Nữ PHÚ YÊN NHS-MAR-MAR09
ĐẬU THỊ NGA 29/11/1990 Nữ ĐĂK LĂK NHS-MAR-MAR09
PHẠM THỊ QUYẾT 30/4/1988 Nữ QUẢNG NGÃI NHS-MAR-MAR09
TRẦN HỒ KIM THOA 19/10/1998 Nữ ĐÀ NẴNG NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ CHÍ THƯƠNG 27/05/1990 Nữ QUẢNG NAM NHS-MAR-MAR09
LÊ THỊ THÙY TRANG 25/8/1985 Nữ HỒ CHÍ MINH NHS-MAR-MAR09
VÕ THỊ TRINH 03/05/1987 Nữ HỒ CHÍ MINH NHS-MAR-MAR09
LÊ THỊ HẢI TUYẾN 08/07/1996 Nữ QUẢNG NGÃI NHS-MAR-MAR09
LÊ ĐÌNH LỆ XUÂN 02/02/1984 Nữ HỒ CHÍ MINH NHS-MAR-MAR09
TRIỆU THỊ KIÊN 24/03/1982 Nữ VĨNH PHÚC NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 19/05/1991 Nữ QUẢNG NGÃI NHS-MAR-MAR09
HÀ NỮ ĐOAN TRANG 20/07/1999 Nữ ĐẮK LẮK NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 19/05/1991 Nữ QUẢNG NGÃI NHS-MAR-TAKAT01
ĐẶNG THỊ NHƯ HIỀN 18/03/1985 Nữ QUẢNG NAM NHS-MAR-TAKAT01
HỨA THỊ KIM LỢI 01/01/1999 Nữ QUẢNG NAM NHS-MAR-TAKAT01

2. Danh sách người lao động trúng tuyển (được tuyển chọn) tháng 03 năm 2023

Họ và tên Ngày tháng Tỉnh Tên đơn hàng
NGUYỄN THỊ KIM ANH 21/11/1991 ĐẮK LẮK NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 03/09/1989 PHÚ YÊN NHS-MAR-MAR09
VŨ THỊ HIỀN 03/10/1986 ĐÒNG NAI NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ HOÀI MƠ 03/10/1995 PHÚ YÊN NHS-MAR-MAR09
ĐẬU THỊ NGA 29/11/1990 ĐẮK LẮK NHS-MAR-MAR09
PHẠM THỊ QUYẾT 30/04/1988 QUẢNG NGÃI NHS-MAR-MAR09
TRẦN HỒ KIM THOA 19/10/1998 ĐÀ NẴNG NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ CHÍ THƯƠNG 27/05/1990 QUẢNG NAM NHS-MAR-MAR09
LÊ THỊ THÙY TRANG 25/08/1985 HỒ CHÍ MINH NHS-MAR-MAR09
VÕ THỊ TRINH 03/05/1987 HỒ CHÍ MINH NHS-MAR-MAR09
LÊ THỊ HẢI TUYẾN 08/07/1996 QUẢNG NGÃI NHS-MAR-MAR09
LÊ ĐÌNH LỆ XUÂN 02/02/1984 HỒ CHÍ MINH NHS-MAR-MAR09
NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 19/05/1991 QUẢNG NGÃI NHS-MAR-TAKAT01
HỨA THỊ KIM LỢI 01/01/1999 QUẢNG NAM NHS-MAR-TAKAT01