Đơn hàng đi Nhật mới nhất

TUYỂN 17 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN 17 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 31/08/23

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 24/08/23

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN Ở NHẬT

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN Ở NHẬT

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 03/07/23

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN

TUYỂN NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 16/06/23

TUYỂN 20 NỮ GIA CÔNG THỊT GÀ

TUYỂN 20 NỮ GIA CÔNG THỊT GÀ

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 19/06/2023

TUYỂN 24 NAM CƠ KHÍ HÀN

TUYỂN 24 NAM CƠ KHÍ HÀN

Lương : 35 triệu
Nơi làm việc : HIROSHIMA
Ngày PV : 26/9/2020

Tuyển 36 Nữ điện tử

Tuyển 36 Nữ điện tử

Lương: 14.7 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 15/09/2022

Tuyển 5 nam đóng gói công nghiệp

Tuyển 5 nam đóng gói công nghiệp

Lương: 18 man
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày PV: 01/09/2022

Tuyển 36 nữ chế biến thịt gà

Tuyển 36 nữ chế biến thịt gà

Lương : 40 triệu Nơi làm việc : MIYAZAKI Ngày PV : 15/9/2020
Tuyển 06 nam làm mạ sản phẩm tại Nhật

Tuyển 06 nam làm mạ sản phẩm tại Nhật

Lương: 32 triệu Nơi làm việc: Osaka Ngày PV: 12/07/2020
Tuyển 9 NAM sơn kim loại

Tuyển 9 NAM sơn kim loại

Lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: 18/09/2019

Tuyển 6 nữ kiểm tra máy

Tuyển 6 nữ kiểm tra máy

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày phỏng vấn : 14/09/2019

 ◄1 2