Đơn hàng đi Nhật mới nhất

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kumamoto
Ngày PV: 25/04/2023

TUYỂN 12 NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

TUYỂN 12 NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

Lương: 15,2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 11/04/2023

TUYỂN 6 NAM HÀN TẠI NHẬT

TUYỂN 6 NAM HÀN TẠI NHẬT

Lương: 15.3 man/tháng
Nơi làm việc: Okayama
Ngày PV: 06/04/23

TUYỂN 12 NAM NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN 12 NAM NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Lương: 16.2 man/tháng
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày PV: 26/04/2023

Tuyển 5 Nữ chế biến thịt gà

Tuyển 5 Nữ chế biến thịt gà

Lương: 15.28 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 11/01/2023

Tuyển 36 Nữ điện tử

Tuyển 36 Nữ điện tử

Lương: 14.7 man/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Ngày PV: 15/09/2022

Tuyển 5 nam đóng gói công nghiệp

Tuyển 5 nam đóng gói công nghiệp

Lương: 18 man
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày PV: 01/09/2022

Tuyển 36 nữ chế biến thịt gà

Tuyển 36 nữ chế biến thịt gà

Lương : 40 triệu Nơi làm việc : MIYAZAKI Ngày PV : 15/9/2020
Tuyển 24 nam cơ khí hàn tháng 9

Tuyển 24 nam cơ khí hàn tháng 9

Lương : 35 triệu Nơi làm việc : HIROSHIMA Ngày PV : 26/9/2020
Tuyển 06 nam làm mạ sản phẩm tại Nhật

Tuyển 06 nam làm mạ sản phẩm tại Nhật

Lương: 32 triệu Nơi làm việc: Osaka Ngày PV: 12/07/2020
Tuyển 9 NAM sơn kim loại

Tuyển 9 NAM sơn kim loại

Lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: 18/09/2019

Tuyển 6 nữ kiểm tra máy

Tuyển 6 nữ kiểm tra máy

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày phỏng vấn : 14/09/2019

 ◄1 2