Đơn hàng đi Nhật mới nhất

Tuyển 18 nữ khâu kiểm tra đóng gói sản phẩm

Tuyển 18 nữ khâu kiểm tra đóng gói sản phẩm

Lương : 31 triệu Nơi làm việc : FUKUI Ngày PV : 20/9/2020
Tuyển 12 Nam đóng gói sản phẩm

Tuyển 12 Nam đóng gói sản phẩm

Lương : 31 triệu Nơi làm việc : FUKUI Ngyà PV : 20/9/2020
Tuyển 36 nữ chế biến thịt gà

Tuyển 36 nữ chế biến thịt gà

Lương : 40 triệu Nơi làm việc : MIYAZAKI Ngày PV : 15/9/2020
Tuyển 24 nam cơ khí hàn tháng 9

Tuyển 24 nam cơ khí hàn tháng 9

Lương : 35 triệu Nơi làm việc : HIROSHIMA Ngày PV : 26/9/2020
Tuyển 06 nam làm mạ sản phẩm tại Nhật

Tuyển 06 nam làm mạ sản phẩm tại Nhật

Lương: 32 triệu Nơi làm việc: Osaka Ngày PV: 12/07/2020
Tuyển 9 NAM sơn kim loại

Tuyển 9 NAM sơn kim loại

Lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: 18/09/2019

Tuyển 6 nữ kiểm tra máy

Tuyển 6 nữ kiểm tra máy

Lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Aichi
Ngày phỏng vấn : 14/09/2019

Các khoản chi phí NLĐ bắt buộc phải đóng khi ở Nhật là gì?

Các khoản chi phí NLĐ bắt buộc phải đóng khi ở Nhật là gì?

Lương cơ bản và lương thực lĩnh là những khái niệm không còn xa lạ gì đối với người lao động khi tham gia chương trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Hiện nay, mức lương cơ bản mà các doanh nghiệp ở Nhật trả